Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi wydarzeniami w naszej kancelarii oraz wpisami dotyczącymi problematyki prowadzonych przez nas spraw z zakresu prawa polskiego i niemieckiego. Jeżeli mają Państwo pytania do poszczególnych wpisów, zapraszamy do kontaktu.

Miłej lektury!

 • Testamenty szczególne: testament wojskowy

  Testamenty szczególne: testament wojskowy

  Ostatnim testamentem szczególnym jest testament wojskowy. Kodeks cywilny bardzo lakonicznie odnosi się do możliwości sporządzenia ostatniej woli w takiej właśnie formie i odsyła do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie testamentów wojskowych. Testament wojskowy Testament wojskowy może zostać sporządzony tylko w czasie wojny lub mobilizacji albo przebywania w niewoli, ponadto z tej formy testamentu mogą…

  Czytaj więcej


 • Testamenty szczególne: testament podróżny

  Testamenty szczególne: testament podróżny

  Testament podróżny jest jedną z form szczególnego wyrażenia ostatniej woli. Podróż statkiem morskim lub powietrznym tradycyjnie łączona jest z pewnym niebezpieczeństwem. Należy przyjąć, że takie właśnie założenie legło u podstaw zamieszczenia wśród testamentów szczególnych testamentu sporządzonego na polskim statku morskim lub powietrznym (tzw. testament podróżny). Testament podróżny Zgodnie z art. 953 kodeksu cywilnego testator oświadcza…

  Czytaj więcej


 • Testamenty szczególne: testament ustny

  Testamenty szczególne: testament ustny

  Testamenty szczególne są sporządzane w nadzwyczajnych okolicznościach. Prawo polskie wyróżnia trzy formy testamentów szczególnych: testament ustny, testament na polskim statku morskim lub powietrznym (tzw. testament podróżny) oraz testament wojskowy. Sporządzenie testamentu w formie szczególnej – podobnie jak sporządzenie testamentu w formie zwykłej – wymaga zachowania właściwych przepisów prawa. Testament ustny Jednym z najczęściej pojawiających się…

  Czytaj więcej


 • Formy testamentów w Polsce (testamenty zwykłe)

  Formy testamentów w Polsce (testamenty zwykłe)

  Przepisy dotyczące formy testamentów są bardzo rozbudowane i w sposób szczegółowy określają rygory, jakim poddane jest sporządzenie testamentu w Polsce. Podstawowym celem tych przepisów jest, aby moc prawną miała tylko rzeczywista wola testatora. Prawo polskie wyróżnia dwa rodzaje testamentów: zwykłe i szczególne.  W tej części artykułu wyjaśniam jakie są w Polsce rodzaje testamentów zwykłych i…

  Czytaj więcej


 • Kto może, a kto powinien sporządzić testament?

  Kto może, a kto powinien sporządzić testament?

  Kilka zdań o tym, co to jest zdolność testowania oraz co kryje się pod pojęciem woli testowania. Czyli kto może, a kto powinien sporządzić testament w Polsce? Kto może sporządzić testament? Zdolność testowania, czyli zdolność do sporządzenia testamentu, ma zgodnie z prawem polskim osoba, która ukończyła 18 lat oraz nie została ubezwłasnowolniona (całkowicie lub częściowo).…

  Czytaj więcej


 • Testament

  Testament

  Napisanie testamentu przypomina trochę pisanie ostatniego fragmentu naszej autobiografii. Rozliczamy się ze swoim życiem, patrzymy wstecz i zostawiamy cząstkę siebie… Napisanie testamentu nie należy do zadań łatwych i zbyt często jest odkładane w czasie.  Nie wiemy co przyniesie los, dlatego warto spisać swoją ostatnią wolę i nie pozostawiać przestrzeni dla rozwiązań ustawowych. W szczególności w…

  Czytaj więcej


 • Publikacja w Berliner Anwaltsblatt, część 2

  Publikacja w Berliner Anwaltsblatt, część 2

  W najnowszym wydaniu magazynu Berliner Anwaltsblatt ukazała się druga część artykułu napisanego współnie z adw. Łukaszem Łowkietem. Przedmiot artykułu Artykuł składa się z dwóch części i dotyczy problematyki transgranicznego (polsko-niemieckiego) dziedziczenia nieruchomości, w sprawach co do których zastosowanie nie znajduje europejskie rozporządzenie spadkowe, tj. w sprawach, w których spadkodawca zmarł przed 17 sierpnia 2015 r.…

  Czytaj więcej


 • Jak ustalić adres dłużnika – przedsiębiorcy?

  Jak ustalić adres dłużnika – przedsiębiorcy?

  W przypadku windykacji lub innych sytuacji związanych z odzyskiwaniem długów, ważne jest ustalenie aktualnego adresu dłużnika. Niestety często zdarza się, że dłużnik nie jest dostępny pod znanym dla wierzyciela adresem i wszelka korespondencja wraca do nadawcy z adnotacją „adresat nieznany”. Czy ustalenie danych dłużnika będącego przedsiębiorcą w Polsce jest możliwe? Jak ustalić adres dłużnika będącego…

  Czytaj więcej


 • Jak ustalić aktualny adres dłużnika – osoby fizycznej?

  Jak ustalić aktualny adres dłużnika – osoby fizycznej?

  W przypadku windykacji lub innych sytuacji związanych z odzyskiwaniem długów, ważne jest ustalenie aktualnego adresu dłużnika. Niestety często zdarza się, że dłużnik nie jest dostępny pod znanym dla wierzyciela adresem i wszelka korespondencja wraca do nadawcy z adnotacją „adresat nieznany”. Czy ustalenie danych dłużnika w Polsce jest możliwe? Jak ustalić adres dłużnika? Wniosek o udostępnienie…

  Czytaj więcej


 • Publikacja w Berliner Anwaltsblatt

  Publikacja w Berliner Anwaltsblatt

  W najnowszym wydaniu magazynu Berliner Anwaltsblatt ukazała się wyjątkowa, ponieważ moja pierwsza i napisana współnie z adw. Łukaszem Łowkietem publikacja. Przedmiot artykułu Artykuł składa się z dwóch części i dotyczy problematyki transgranicznego (polsko-niemieckiego) dziedziczenia nieruchomości, w sprawach co do których zastosowanie nie znajduje europejskie rozporządzenie spadkowe, tj. w sprawach, w których spadkodawca zmarł przed 17…

  Czytaj więcej


 • Świadectwo charakterystyki energetycznej – co to jest i kiedy jest wymagane?

  Świadectwo charakterystyki energetycznej – co to jest i kiedy jest wymagane?

  Słyszałeś o świadectwie charakterystyki energetycznej (potocznie zwanym także certyfikatem energetycznym)? Od 28 kwietnia 2023 r. obowiązuje w Polsce nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Jeśli zamierzasz sprzedać albo wynająć nieruchomość – potrzebujesz świadectwo charakterystyki energetycznej. Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?         Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa całkowite zapotrzebowanie domu lub mieszkania na energię…

  Czytaj więcej


 • Wypadek samochodowy w Polsce – likwidacja szkody?

  Wypadek samochodowy w Polsce – likwidacja szkody?

  Brałeś udział w wypadku samochodowym w Polsce, w wyniku którego doznałeś szkody? Chcesz teraz dochodzić odszkodowania i/lub zadośćuczynienia za ból i cierpienie od sprawcy wypadku lub jego firmy ubezpieczeniowej? Jeśli tak, zalecamy kontakt z polskim adwokatem, albowiem istnieje wiele znacznych różnic pomiędzy polskim a niemieckim prawem drogowym i ubezpieczeniowym, na które warto zwrócić uwagę. Wypadek…

  Czytaj więcej


 • Postępowanie egzekucyjne w Polsce

  Postępowanie egzekucyjne w Polsce

  Z uwagi na coraz większy udział polskich przedsiębiorców w obrocie gospodarczym za granicą, zwiększa się również liczba zagranicznych wyroków zasądzających roszczenia od podmiotów mających siedzibę lub majątek na terytorium Polski. Podobna sytuacja ma miejsce w stosunku do dłużników, będących osobami fizycznymi. W tym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób wyegzekwować w Polsce zagraniczną wierzytelność wobec polskiego…

  Czytaj więcej


 • Legalizacja dokumentów a klauzula apostille – jaka jest różnica?

  Legalizacja dokumentów a klauzula apostille – jaka jest różnica?

  W sprawach o charakterze transgranicznym często mamy do czynienia z licznymi dokumentami zagranicznymi. Czy wystarczy jednak samo przetłumaczenie tych dokumentów aby móc z nich skorzystać w innym państwie? Na co warto zwrócić uwagę, kiedy np. chcemy w Niemczech wykorzystać pełnomocnictwo sporządzone przez polskiego notariusza?

  Czytaj więcej


 • Nabycie nieruchomości w Polsce

  Nabycie nieruchomości w Polsce

  Przepisy i reguły obejmujące nabywanie nieruchomości położonych w Polsce przez cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Według niej, nabycie nieruchomości w Polsce wymaga uzyskania zezwolenia. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. To tylko kilka przykładowych pytań, które pojawiają się w tego typu sprawach. Czy każdy cudzoziemiec może…

  Czytaj więcej


 • Publikacja w Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift (DPJZ)

  Publikacja w Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift (DPJZ)

  W najnowszym wydaniu Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift (DPJZ) ukazał się mój dwujęzyczny artykuł z zakresu prawa spadkowego. Przedmiot artykułu Przedmiotem artykułu jest analiza orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-558/16 Mahnkopf. Kazus dotyczył ujawnienia w europejskim poświadczeniu spadkowym udziału w spadku nabytego tytułem wyrównania dorobków w małżeństwie spadkodawcy i spadkobiercy.Z treści analizowanego orzeczenia wynika, że udział…

  Czytaj więcej


 • Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego mieszkającego za granicą

  Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego mieszkającego za granicą

  Jak skutecznie odrzucić spadek w imieniu dziecka mieszkającego w Niemczech, jeżeli spadek regulowany jest przez prawo polskie? Czy właściwym w sprawie będzie sąd niemiecki czy sąd polski? Czy konieczne jest uzyskanie zezwolenia sądu opiekuńczego na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, tj. na odrzucenie spadku? Czy wiążą jakieś terminy? To tylko kilka przykładowych…

  Czytaj więcej