Jak ustalić adres dłużnika – przedsiębiorcy?

Adressermittlung in Polen. Teil II.
Ustalenie aktualnego adresu dłużnika - przedsiębiorcy
Ustalenie aktualnego adresu dłużnika – przedsiębiorcy

W przypadku windykacji lub innych sytuacji związanych z odzyskiwaniem długów, ważne jest ustalenie aktualnego adresu dłużnika. Niestety często zdarza się, że dłużnik nie jest dostępny pod znanym dla wierzyciela adresem i wszelka korespondencja wraca do nadawcy z adnotacją „adresat nieznany”.

Czy ustalenie danych dłużnika będącego przedsiębiorcą w Polsce jest możliwe? Jak ustalić adres dłużnika będącego przedsiębiorcą?

Powszechnym źródłem informacji o przedsiębiorcach w Polsce są: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG) oraz Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Obydwa rejestry są jawne.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG) – co to?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG) to ewidencja osób fizycznych, które prowadzą w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. W CEiDG znajduje się m.in. adres, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Nie jest to jednak adres zamieszkania dłużnika – chyba, że działalność została zarejestrowana w miejscu jego zamieszkania.

W CEiDG widnieją także podmioty, które zostały wykreślone z ewidencji, tj. podmioty, które np. przestały prowadzić działalność gospodarczą.

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – co to?

Krajowy Rejestr Sądowy w Polsce stanowi powszechne źródło informacji m.in. o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania.

KRS składa się z trzech rejestrów:

 • rejestru przedsiębiorców,        
 • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz       
 • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Wpisowi do KRS podlegają:

 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • spółki europejskie,
 • spółdzielnie,
 • spółdzielnie europejskie,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorstwa zagraniczne,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej,
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Polski,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji,
 • instytucje gospodarki budżetowej.

Zapoznając się z wydrukiem z KRS danej spółki możesz ustalić sąd rejestrowy, w którym znajdują się akta rejestrowe spółki.

Zgodnie z art. 10 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym: każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Rejestru, chyba że ustawa stanowi inaczej”. Oznacza to, że zapoznając się z aktami rejestrowymi spółki możesz np. ustalić adres zamieszkania członków zarządu danej spółki.

Treść artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *