Nabycie nieruchomości w Polsce

Nabycie nieruchomości w Poslce

Przepisy i reguły obejmujące nabywanie nieruchomości położonych w Polsce przez cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Według niej, nabycie nieruchomości w Polsce wymaga uzyskania zezwolenia. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły.

  • Czy ww. wyjątek obejmuje także obywateli Niemiec?
  • Na co należy zwrócić uwagę przy nabyciu nieruchomości w Polsce?
  • Jak przebiega termin notarialny i czy warto skonsultować się z polskim adwokatem?

To tylko kilka przykładowych pytań, które pojawiają się w tego typu sprawach.

Czy każdy cudzoziemiec może nabyć nieruchomość na terenie Polski?           

Ustawa wymienia dwie grupy cudzoziemców, których dotyczą konkretne prawa przy zakupie nieruchomości na terenie Polski. Pierwsza grupa to osoby będące obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) albo Szwajcarii. Osoby pochodzące z tych krajów mogą nabyć nieruchomość na terenie Polski bez potrzeby uzyskania zezwolenia.

Druga grupa obejmuje obcokrajowców spoza wymienionych obszarów. Zakup nieruchomości przez te osoby wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Każdy obywatel Niemiec może więc bez problemu nabyć w Polsce nieruchomość. Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które było konieczne w przeszłości, nie jest już wymagane dla obywateli z UE.

Należy mieć na uwadze, że zakup nieruchomości rolnych z reguły wymaga uzyskania zezwolenia. Dotyczy to również obywateli polskich. W tym celu nieruchomość powinna być oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako nieruchomość rolna. Jeśli tak nie jest – zwłaszcza w małych gminach – możliwe jest nabycie ziemi rolnej bez zezwolenia.

Jeśli wymagane jest uzyskanie zezwolenia należy je uzyskać przed zakupem nieruchomości. Jego brak może skutkować nieważnością całej umowy.

Jak wygląda proces nabycia nieruchomości w Polsce?

Nabycie nieruchomości w Polsce następuje przed polskim notariuszem w formie aktu notarialnego.

Przed nabyciem nieruchomości warto sprawdzić dokumenty, zwłaszcza aktualną treść księgi wieczystej. Księga wieczysta zawiera takie informacje jak położenie nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości, właściciel, prawa rzeczowe, etc.

Do sporządzenia aktu notarialnego nabycia nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce notariusz potrzebuje dowodu osobistego lub paszportu. Ponieważ niemiecki obywatel nie posiada tzw. numeru PESEL (osobistego numeru identyfikacyjnego w Polsce), do aktu wpisywane są imiona rodziców.

Jeśli niemiecki obywatel nie zna języka polskiego, należy wyznaczyć polskiego tłumacza przysięgłego.

Inaczej niż w Niemczech, akt notarialny jest przekazywany stronom bezpośrednio po terminie notarialnym. 

Należy podkreślić, że w Polsce kupujący staje się właścicielem nieruchomości w momencie podpisania umowy, a nie w momencie wpisania prawa do księgi wieczystej. Dlatego wybór sposobu płatności jest szczególnie ważny. Stosowanie notarialnego rachunku powierniczego jest bardzo popularne, gdyż zabezpiecza interesy stron.

W Polsce nie ma podatku gruntowego. Istnieje jednak tzw. podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ceny.

Opłaty notarialne zależą od wartości nieruchomości. Są one regulowane przez prawo i zazwyczaj ponosi je kupujący.

Nabycie nieruchomości w Polsce – o czym należy pamiętać?

Jeżeli znajdą Państwo w Polsce wymarzoną nieruchomość, przed jej nabyciem warto skonsultować się z adwokatem. W szczególności należy sprawdzić aktualny stan księgi wieczystej. Chętnie dokonamy dla Państwa analizy księgi wieczystej i omówimy z Państwem jej treść.

Bardzo ważna jest także analiza aktu notarialnego, tak aby zabezpieczyć Państwa interesy.

Uwaga: Treść artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej.