Obszary praktyki

Specjalizujemy się w transgranicznej obsłudze prawnej niemieckich i polskich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych.

Dążymy do tego, aby nasze usługi zawsze charakteryzowały się najwyższą jakością, profesjonalizmem, zrozumieniem Klienta i jego potrzeb. Zapewniamy naszym Klientom niezbędną pomoc w rozwiązywaniu problemów, rozwijaniu ich biznesu i realizacji planów.

Obszary praktyki, w których świadczymy pomoc:

Prawo cywilne

 • przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych
 • doradztwo w sprawach dotyczących prawa własności i innych praw rzeczowych

Prawo rodzinne

 • postępowanie w sprawach o rozwód lub separację
 • podział majątku
 • ustalenie władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów

Prawo spadkowe

 • dziedziczenie ustawowe i testamentowe
 • stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
 • doradztwo i prowadzenie spraw o zachowek
 • doradztwo w zakresie rozporządzeń spadkowych i oświadczeń spadkowych
 • sukcesja przedsiębiorstwa

Prawo odszkodowawcze

 • pomoc prawna w sprawach odszkodowawczych, związanych z wyrządzeniem szkody na osobie lub mieniu (m.in. szkody powstałe w związku z wypadkami komunikacyjnymi, błędami medycznymi, wypadkami przy pracy)
 • pomoc prawna w sprawach o zadośćuczynienie
 • reprezentacja w postępowaniu przed ubezpieczycielem

Prawo gospodarcze i prawo spółek

 • pomoc i reprezentacja w postępowaniach rejestrowych
 • projektowanie, opiniowanie i negocjowanie umów
 • bieżąca obsługa przedsiębiorstw
 • wsparcie w negocjacjach z partnerami biznesowymi

Prawo nieruchomości

 • analiza stanu prawnego nieruchomości
 • sporządzanie i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości
 • postępowanie wieczystoksięgowe

Prawo egzekucyjne

 • ustalenie miejsca pobytu dłużnika
 • przedsądowe wezwanie do zapłaty
 • wszczęcie i egzekucja roszczeń w ramach postępowania egzekucyjnego

Reprezentacja sądowa i pozasądowa

 • reprezentacja w postępowaniu przedsądowym i sądowym
 • reprezentacja przed urzędami i organami administracji
 • mediacja
 • arbitraż międzynarodowy