Publikacja w Berliner Anwaltsblatt, część 2

Berliner Anwaltsblatt, sierpień 2023

W najnowszym wydaniu magazynu Berliner Anwaltsblatt ukazała się druga część artykułu napisanego współnie z adw. Łukaszem Łowkietem.

Przedmiot artykułu

Artykuł składa się z dwóch części i dotyczy problematyki transgranicznego (polsko-niemieckiego) dziedziczenia nieruchomości, w sprawach co do których zastosowanie nie znajduje europejskie rozporządzenie spadkowe, tj. w sprawach, w których spadkodawca zmarł przed 17 sierpnia 2015 r.

W pierwszej części artykułu opisujemy stan faktyczny sprawy, w tym wyjaśniamy czynności podjęte przez niemieckie i polskie organy. W drugiej części artykułu dzielimy się rozwiązaniem problemu i podkreślamy, jak ważną rolę w tego typu sprawach odgrywa ustawodawstwo europejskie. 

Berliner Anwaltsblatt

Berliner Anwaltsblatt to czasopismo berlińskich środowisk prawniczych, w którego tworzenie i zawartość merytoryczną zaangażowane są m.in. środowiska adwokackie, sędziowskie, prokuratorskie, notarialne. Berliner Anwaltsblatt ukazuje się co miesiąc i jest dostępne także online.