Publikacja w Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift (DPJZ)

Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift (DPJZ), Nr. 3/2022

W najnowszym wydaniu Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift (DPJZ) ukazał się mój dwujęzyczny artykuł z zakresu prawa spadkowego.

Przedmiot artykułu

Przedmiotem artykułu jest analiza orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-558/16 Mahnkopf. Kazus dotyczył ujawnienia w europejskim poświadczeniu spadkowym udziału w spadku nabytego tytułem wyrównania dorobków w małżeństwie spadkodawcy i spadkobiercy.
Z treści analizowanego orzeczenia wynika, że udział w spadku wynikający z § 1317 BGB [niemiecki kodeks cywilny] należy zakwalifikować jako przepis prawa spadkowego. Udział powinien zatem zostać ujawniony w europejskim poświadczeniu spadkowym.  

Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift (DPJZ)

Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift jest czasopismem wydawanym przez Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.).

Celem DPJZ jest transgraniczne wyjaśnianie problemów prawnych w obu krajach. Grupą docelową są prawnicy, którzy są aktywni zawodowo i naukowo w dziedzinie niemiecko-polskich stosunków prawnych.

Czasopismo wnosi istotny wkład w rozwój polskiego i niemieckiego stosowania prawa oraz przekazywanie wiedzy o systemie prawnym obu państw.