Testamenty szczególne: testament podróżny

Testament podróżny jest jedną z form szczególnego wyrażenia ostatniej woli. Podróż statkiem morskim lub powietrznym tradycyjnie łączona jest z pewnym niebezpieczeństwem. Należy przyjąć, że takie właśnie założenie legło u podstaw zamieszczenia wśród testamentów szczególnych testamentu sporządzonego na polskim statku morskim lub powietrznym (tzw. testament podróżny).

testament podróżny

Testament podróżny

Zgodnie z art. 953 kodeksu cywilnego testator oświadcza swoją ostatnią wolę wobec dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków.

Dowódca statku lub jego zastępca spisuje wolę spadkodawcy, podając datę jej spisania i pismo to w obecności świadków odczytuje spadkodawcy. Pismo podpisują spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać pisma, należy w piśmie podać przyczynę braku podpisu spadkodawcy.

W razie niemożności zachowania tej formy testamentu możliwe jest sporządzenie testamentu ustnego.

Sporządzenie testamentu podróżnego niekoniecznie musi wiązać się z nadchodzącą i bardzo prawdopodobną katastrofą. Art. 953 kodeksu cywilnego dotyczy raczej sytuacji, w których dochodzi do nagłego pogorszenia się stanu zdrowia testatora podczas podróży, na tyle mocnego, że można przypuszczać śmierć takiej osoby.

W kolejnej części artykułu charakterystyce zostanie poddany testament wojskowy.

Treść artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej.  Odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność i aktualność publikowanych treści jest wyłączona.