Wypadek samochodowy w Polsce – likwidacja szkody?

Wypadek samochodowy w Polsce

Brałeś udział w wypadku samochodowym w Polsce, w wyniku którego doznałeś szkody? Chcesz teraz dochodzić odszkodowania i/lub zadośćuczynienia za ból i cierpienie od sprawcy wypadku lub jego firmy ubezpieczeniowej?

Jeśli tak, zalecamy kontakt z polskim adwokatem, albowiem istnieje wiele znacznych różnic pomiędzy polskim a niemieckim prawem drogowym i ubezpieczeniowym, na które warto zwrócić uwagę.

Wypadek samochodowy w Polsce - jakie roszczenia nam przysługują?

Wypadek samochodowy w Polsce – likwidacja szkody

Likwidacja szkody

Jeżeli do wypadku doszło na terenie Polski, a sprawcą wypadku był właściciel zarejestrowanego tam pojazdu, szkodę można zgłosić:

  • na miejscu, bezpośrednio u ubezpieczyciela sprawcy (listem poleconym z potwierdzeniem nadania),
  • u reprezentanta zakładu ubezpieczeń sprawcy w Niemczech.

Z doświadczenia wynika, że bezpośrednia komunikacja z polskim ubezpieczycielem jest szybsza, a przez to bardziej wskazana. Proszę pamiętać, że do odnalezienia polskiego zakładu ubezpieczeń lub reprezentanta zakładu ubezpieczeń sprawcy potrzebny jest numer rejestracyjny pojazdu, który spowodował wypadek.

Jakich roszczeń można dochodzić?

W przypadku wypadku samochodowego, do którego doszło na terenie Polski, zastosowanie znajdują zasadniczo przepisy prawa polskiego, a nie prawa niemieckiego. Tym samym, w Polsce można dochodzić następujących roszczeń:

  • koszty naprawy
  • szkoda całkowita
  • koszty najmu pojazdu zastępczego
  • koszty holowania
  • utrata możliwości korzystania z pojazdu (rzadko)
  • wynagrodzenie rzeczoznawcy (tylko jeśli opinia została wykonana za zgodą zakładu ubezpieczeń)
  • spadek wartości pojazdu
  • szkody osobowe (zadośćuczynienie, koszty leczenia itp.)

Treść artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej.  Odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność i aktualność publikowanych treści jest wyłączona.